AHMET SEZER ENGİN

Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Denetçi (Ortak)

1944 yılında İzmir’ de doğdu. 1963’ de İzmir Atatürk Lisesi’ ni ve 1968’ de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1969’ da açılan giriş sınavını kazanarak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’ na girdi.

22.02.1972’ de Hesap Uzmanlığı’ na atandı.

31.05.1978’ de Baş Hesap Uzmanı, 31.01.1980’ de Müşavir Hesap Uzmanı oldu.

1977 yılında bir yıl süreyle İngiltere’ de “İngiliz Katma Değer Vergisi Uygulamaları” üzerinde incelemeler yaptı.

16.06.1980 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’ ndan ayrılarak, mali müşavir olarak çalışmaya başladı. 1980 – 1996 döneminde 16 yıl süreyle İzmir Ticaret Odası’ nın mali müşaviri olarak çalıştı ve bu dönemde yasalaşan pek çok yasanın hazırlanması sırasında TOBB bünyesinde ve Maliye Bakanlığı nezdinde İzmir’ i temsil etti.

1995 yılında, AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ni kurarak, Sermaye Piyasasında denetime yetkili şirketler listesine kayıtlı şirketin Yönetim Kurulu başkanı oldu. 1996 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk dalında “Türkiye’ de Kayıtdışı Ekonomi” konusunda Yüksek Lisans yaptı. 35 yıllık mali müşavirlik çalışması sırasında yüzlerce şirket ve kuruluşa hizmet verdi. Evli 2 çocuk ve 3 torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.