AKIN KUŞ

Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Denetçi (Ortak)

23.07.1964 Kahramanmaraş doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, sırasıyla özel sektörde Mali Yöneticilik, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren iki Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim firmasında Baş Denetçilik yapmıştır.

14.01.2015 tarihinde Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır.

Meslek kariyeri boyunca 3568 sayılı Meslek Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm Tasdik İşlemleri, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, KDV, ÖTV ve Stopaj İadeleri, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Raporlama Hizmetleri, Devlet Teşvikleri Takip ve Uygulamaları, SPK’ na tabi şirketlerde Bağımsız Denetim ve Raporlama, Şirket Birleşme, Bölünme, Satın Alma ve Tasfiye İşlemleri v.b. konularda çalışmalarda bulunmuştur.

Ayrıca TÜRMOB Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitmen belgesine sahiptir. 12.04.2018 tarihi itibariyle uluslararası (MGI – Midsnell Group International) denetim ağı içerisinde yer alan ‘‘AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ’’ de ortak olarak Sorumlu Denetçi ünvanı ile görev yapmaktadır.

© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.