ALİ ERDOĞAN

Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Denetçi (Ortak)

19.07.1962 Manisa doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, 1985 yılından bu yana Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin içerisinde bulunmaktadır.

3568 sayılı yasa kapsamında Tam Tasdik işlemleri vergi mevzuatımıza girdiği 1995 yılından bu yana İzmir’de bulunan bir YMM şirketinde 11 yıl baş denetçi, Uluslararası bir denetim şirketinin İzmir ofisinde de 2 yıl kıdemli vergi müdürü olarak görev almıştır.

İzmir ve çevresinde bulunan ve S.P.K. kapsamında bulunan halka açık birçok şirketin bağımsız denetim çalışmasında görev almıştır. 20.10.2015 tarihinde Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarı göstererek Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatını almıştır.

Mesleki kariyeri boyunca 3568 sayılı Meslek Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm Tasdik İşlemleri, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, KDV, ÖTV ve Stopaj İadeleri, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Raporlama Hizmetleri, SPK’ na tabi şirketlerde Bağımsız Denetim ve Raporlama, Şirket Birleşme, Bölünme, Satın Alma ve Tasfiye İşlemleri v.b. konularda çalışmalarda bulunmuştur.

22.01.2018 tarihi itibariyle uluslararası (MGI – Midsnell Group International) denetim ağı içerisinde yer alan ‘‘AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’’ de ortak olarak Sorumlu Denetçi ünvanı ile görev yapmaktadır.

MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.