CEM SAKARYA

Yükseköğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapmıştır. 1989 yılında Çimento sektöründeki Ege Bölgesi’nin önde gelen şirketlerinden birinin mali işler departmanında başlayan mesleki kariyeri, 1998 yılında Uluslararası denetim ağı içerisinde yer alan yerel bir Bağımsız Denetim şirketi bünyesinde 2015 yılı başında ayrılıncaya kadar 17 yıl Baş Denetçi unvanı ile devam etmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde öğretim görevlisi unvanı ile meslek adaylarına ‘‘Uluslararası Muhasebe Standartları’’ dersi vermiştir. Mesleki kariyeri içerisinde Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Denetim Standartları (TDS) uygulamaları başta olmak üzere; Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik denetimleri, KDV İadesi Raporlama, Finansman, Bütçe, Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Tasarlanması, SPK ve KGK’na tabi şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlaması ve Halka Arzı konuları ile meslek mensuplarının eğitimlerinde yukarıda bahsi geçen konularda düzenlenen kurs ve seminerler ile katkıda bulunmaktadır. 2015 yılından itibaren uluslararası (MGI – Midsnell Group International) denetim ağı içerisinde yer alan ‘‘AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ’’ de Baş Denetçi ünvanı ile görev yapmaktadır.
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.