DENİZ TEKDEMİR

Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi

15.12.1971 Diyarbakır doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olup, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk bölümünde “Vergilendirme Açısından Finansal Kiralama İşlemleri ve Türkiye Uygulaması” konusunda Yüksek Lisans yapmıştır.

06.03.2012 tarihinde SPK Bağımsız Denetim Lisans belgesini 26.09.2013 tarihinde de BD/2013/02062 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi belgesini almaya hak kazanmıştır.

21.01.2013 tarihinde Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarı göstererek Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatını almıştır. 20 Yıllık mesleki kariyeri içersinde 3568 sayılı Meslek Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm Tasdik İşlemleri, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, KDV, ÖTV ve Stopaj İadeleri, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Raporlama Hizmetleri, Devlet Teşvikleri Takip ve Uygulamaları, SPK’ na tabi şirketlerde Bağımsız Denetim ve Raporlama, Şirket Birleşme, Bölünme, Satın Alma ve Tasfiye İşlemleri v.b. konularda çalışmalarda bulunmuştur.

1995 yılından bu yana Başdenetçi olarak görev yaptığı AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ’ de 12.06.2013 tarihinde Sorumlu Ortak Başdenetçi ünvanını alarak ortak olmuştur.

© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.