EYÜP ERSİN SOYKAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

1967 İzmir, Karşıyaka’da doğdu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F.- İşletme Bölümünden mezun olarak tahsilini tamamladı.

1990 yılında başlayan mesleki tecrübesi, 1995 yılında Serbest Muhasebeci Mali müşavir olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Halen And YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’de Denetçi unvanı ile görevine devam etmektedir.

25 yıllık mesleki kariyeri içerisinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi , KDV İadesi Raporlarının hazırlanması,Finansman, Bütçe, Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Tasarlanması, tüzel ve gerçek kişilerin mali idare ile ilgili olan ilişkilerinin düzenlenmesi, beyanlarının yapılması ve neticelendirilmesi ile ilgili halen faaliyetine devam etmektedir.

MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.