AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 1994 yılında kurulmuş olup, ülkemizin önde gelen birçok yerli ve yabancı kuruluşuna başta tam tasdik hizmeti olmak üzere, vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmetleri vermektedir.

Ülkemizde mali mevzuatta yaşanan değişiklikler, şirketlerin aktif vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır.
Bu nedenle, AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. vergi stratejilerinin planlanması ve danışmanlık konularında müşterilerini zamanında bilgilendirmekte, uzman kadrosu ile Bağımsız Denetim Hizmeti ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi şirketlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin mali yapısını analiz ederek en etkin vergi yapısını ortaya koymakta ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini Tam Tasdik Hizmetleri kapsamında tasdik etmektedir.  


MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.