MUSTAFA SİNER

Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Denetçi (Ortak)

1955 Yılında Besni’de doğdu. 1972’de Ankara Maliye Meslek Lisesini ve 1988’de 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1972 yılında Bornova Vergi Dairesinde memur olarak göreve başladı.

1980 yılında açılan sınavı kazanarak eski adıyla Vergi Kontrol Memuru olarak Manisa Defterdarlığına tayin oldu.

Manisa da 8 yıl görev yaptıktan sonra İzmir Defterdarlığına 1988 yılı sonlarında tayin oldu. 1995 yılında Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanarak Vergi Denetmenliği görevinden ayrılıp Güven Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nde ortak olarak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.

Bu şirketin tasfiye edilmesi sonrasında Simge Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nde 1997 yılından itibaren ortak olarak yeminli mali müşavirlik faaliyetine devam etti.

2016 yılı itibariyle uluslararası (MGI – Midsnell Group International) denetim ağı içerisinde yer alan ‘‘AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’’ de ortak olarak Sorumlu Denetçi ünvanı ile görev yapmaktadır.

Halen her iki şirkette de görevini sürdürmektedir.

MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.