NEFİZE AYDOĞAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Denetçi

09.07.1983 Bulgaristan, Kırcaali doğumludur.

2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme bölümünden mezun olmuştur.

12.10.2012 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatını almıştır.

8 yıllık mesleki kariyeri içerisinde 3568 sayılı Meslek Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm Tasdik İşlemleri, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, KDV, ÖTV ve Stopaj İadeleri, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Raporlama Hizmetleri, Devlet Teşvikleri Takip ve Uygulamaları, SPK’na tabi şirketlerde Bağımsız Denetim ve Raporlama, Şirket Birleşme, Bölünme, Satın Alma ve Tasfiye İşlemleri v.b. konularda çalışmalarda bulunmuştur.

Mayıs 2009 tarihinden bu yana AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş’ de Denetçi ünvanı ile görevine devam etmektedir.

MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.