AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ŞEFFAFLIK RAPORU


  • ŞİRKETİMİZİN 2015 YILINDA KAYİK DENETİMİ BULUNMAMAKTADIR.
  • ŞİRKETİMİZİN 2016 YILINDA KAYİK DENETİMİ BULUNMAMAKTADIR.
  • ŞİRKETİMİZİN 2017 YILINDA KAYİK DENETİMİ BULUNMAMAKTADIR.
  • ŞİRKETİMİZİN 2018 YILINDA KAYİK DENETİMİ BULUNMAMAKTADIR.
MGI Worldwide bağısız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firmalarından kurulu bir hizmet ağıdır. Bu nedenle MGI Worldwide kendi başına bir hizmet vermediği gibi bu uluslararası bir ortaklık yapısında da değildir. Her üye firma kendi içinde bağımsız bir kuruluştur. Bu nedenle de ne MGI Worldwide ne de diğer üyeleri üye bir şirketin aktivitelerinden, çalışmalarından ve verdikleri görüşlerden dolayı sorumlu tutulabilir.
www.mgiworld.com/legal
© Copyright AND YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018. All rights reserved.